Dr Rebecca Williams Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol

Asesiadau ar gyfer oedolion a phlant, ar gyfer awtistiaeth a phroblemau datblygiadol eraill

Mae Dr Rebecca Williams yn Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol gyda dros 18 mlynedd o brofiad o weithio gydag oedolion a phlant ag anhwylderau niwroddatblygiadol fel awtistiaeth, syndrom Asperger, anhwylderau iaith, anableddau dysgu, ADHD, yn ogystal ag oedi datblygiadol ac anableddau eraill. Mae’n gweithio ar y cyd â therapyddion iaith a lleferydd profiadol ac arbenigol a / neu therapyddion galwedigaethol i roi asesiad cynhwysfawr o anghenion eich plentyn.

Os hoffech gael asesiad ar eich cyfer chi neu’ch plentyn, yna cysylltwch â ni am ymgynghoriad ffôn 15 munud yn rhad ac am ddim heb rwymedigaeth i gael gwybod beth allai asesiad ei olygu ac i ddarganfod os ydym ni yn bobl iawn i’ch helpu.

Cysylltwch

Dr Rebecca Williams 65 High Street Bangor LL57 1NR
  • safle Saesneg yma

Gyrrwch Neges